Disclaimer

Hoewel de website van Arto Laros Entertainment met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid, noch de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor cliënten en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Arto Laros Entertainment informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

Arto Laros Entertainment is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Jegens een ieder zijn toepasselijk de algemene voorwaarden waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen.