Inschrijven Jaarmarkt Etten-Leur 24 september 2017

Fields marked with an * are required

Tarieven
Vul hieronder per regel het benodigd aantal in. Prijzen zijn excl. 21% btw.


I.v.m. onze parkeergelegenheid vragen wij u een aantal gegevens over uw voertuig

Parkeren achter de kraam of op het marktterrein is niet toegestaan!
- Lossen en opbouwen is toegestaan vanaf 06.00 uur tot 09.30 uur.
- Vanaf 17.00 uur is het marktterrein weer toegankelijk voor voertuigen.

Toon algemene voorwaarden

 1. Bij het invullen van ons online inschrijfformulier verklaart u akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden.
 2. Aan inschrijving kan geen recht op definitieve deelname worden ontleend. Na uw volledige en correct ingevulde online inschrijving ontvangt u van ons een automatische ontvangstbevestiging. Als u deel kunt nemen volgt er een bevestigingsfactuur, zo niet dan ontvangt u bericht dat u niet geplaatst kunt worden.
  Uw boeking is pas definitief als wij het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn hebben ontvangen.
 3. Als u niet tijdig betaald, vervalt uw inschrijving en heeft de organisatie het recht andere belangstellenden in te delen. Uw betalingsverplichting komt daarbij niet te vervallen! Tevens is het de organisatie voorbehouden uw inschrijvingen op andere, door ons georganiseerde, evenementen te annuleren en u uit te sluiten van deelname in de toekomst.
 4. Notities en aanpassingen die vermeld worden bij de betaling worden niet behandeld. Wijzigingen en overige zaken worden enkel in behandeling genomen als deze tijdig en duidelijk per mail gecommuniceerd worden.
 5. Annuleren is alleen mogelijk als deze 4 weken voor aanvang van het evenement per mail (sandra@artolaros.nl) wordt ingediend. Bij tijdige annulering wordt de gedane betaling teruggestort, onder inhouding van €12,50 administratiekosten. Bij annulering vallend binnen deze termijn van 4 weken voorafgaand aan het evenement, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 6. Indien het voor ons niet mogelijk is voor u een plaats te reserveren, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Eventueel al betaalde gelden worden dan volledig terugbetaald.
 7. Het is niet toegestaan uw kraam onder te verhuren aan derden.
 8. Uiterlijk 2 uur voor aanvang van de markt moet u uw kraam/plaats aan het inrichten zijn. U dient de kraam pas te gaan opruimen na beëindiging van de markt.
 9. Auto’s mogen gedurende de markt niet bij de kraam geparkeerd worden. Hierop zal streng gecontroleerd worden door zowel de organisatie als door de brandweer en stadstoezicht van de betreffende gemeente.
 10. Uw standplaats of kraam mag niet naar voren worden uitgebouwd. De balk aan de voorzijde is maatgevend.
 11. Wij kunnen niet iedereen een hoekplaats toekennen omdat deze maar beperkt beschikbaar zijn. Het is wel mogelijk om naast een kraam één of meerdere meters grondplaats te huren. Op deze manier bent u verzekerd van een hoekkraam.
 12. De organisatie zorgt voor elektriciteitspunten voor diegenen die op het inschrijfformulier hebben aangegeven hiervan gebruik te willen maken. Gebruik van eigen generatoren is niet toegestaan. U dient zelf te zorgen voor een deugdelijke en veilige, geaarde kabelhaspel van ten minste 50 meter. Het aansluiten op de aanwezige elektriciteitsvoorziening gebeurt geheel op eigen risico. Eventuele schade aan materiaal van de organisatie en/of gemeente door ondeugdelijk materiaal, kan op u worden verhaald.
 13. De organisatie kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade aan apparatuur en /of goederen ten gevolge van het niet of niet correct functioneren van de elektriciteit voorziening.
 14. U bent verplicht zelf zorg te dragen voor alle benodigde verzekeringen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade en/of diefstal tijdens de markt.
 15. Wanneer u met warmtebronnen in een verkoopwagen werkt, dient u er zelf zorg voor te dragen dat uw verkoopwagen zonodig gekeurd is door de brandweer en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. Wanneer u met warmtebronnen werkt, dient u zorg te dragen voor een veilige afscherming voor de bezoekers en dat er een goedgekeurd blusapparaat aanwezig is. De brandweer zal hierop controleren.
 16. Alle vormen van opgelegde belastingen, boetes en schades, incl. toegebracht door wind, regen etc., komen voor risico van de deelnemer, ook als deze door uw toedoen aan de organisatie worden opgelegd.
 17. Daar wij alle kooplieden een goede verkoop wensen, hebben wij ons de verplichting gesteld aan branchebescherming te doen. In verband met die branchebescherming dient u alle verkoopwaar duidelijk en volledig op uw inschrijving te vermelden. Niet ingeschreven nevenartikelen mogen daarom niet verkocht worden. De organisatie zal hierop toezien.
 18. De organisatie is niet aansprakelijk voor tegenvallende bezoekersaantallen of tegenvallende omzet door welke omstandigheden dan ook.
 19. In geval van gevaarlijke situaties tijdens een evenement door overmacht bijv. i.v.m. extreme weersomstandigheden, terroristische dreiging of soortgelijke, dan is het de organisatie voorbehouden om eenzijdig de keuze te maken een evenement af te breken dan wel niet te laten starten. De organisatie is daarbij niet aansprakelijk voor de gederfde inkomsten en eventuele gemaakte kosten.
 20. Na beëindiging van de markt bent u verplicht uw reststoffen en ander afval mee te nemen. Bij het niet nakomen hiervan, zult u in de toekomst aan deelname van onze markt kunnen worden uitgesloten.
 21. In alle zaken waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, is het woord van de organisatie en/of marktmeester bindend. U bent verplicht hun instructies op te volgen.
 22. Bij het niet nakomen van deze voorwaarden of wanordelijk gedrag is de organisatie gerechtigd de deelnemer direct van de markt te verwijderen en van verdere deelname aan andere markten of braderieën te annuleren en uit te sluiten.
 23. Arto Laros Entertainment behoudt zicht het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen dan wel aan te passen zonder deelnemers daarvan vooraf op de hoogte te hoeven stellen. Er wordt getracht eventuele wijzigingen door te voeren vóór aanvang van de inschrijvingen.

Bij vragen over (deelname aan) de Jaarmarkt kunt u contact opnemen via telefoonnummer 0657104217 of per mail via yvette@artolaros.nl

De Jaarmarkt is volgeboekt betreft kramen en grondplaatsen. Mocht u nog deel willen nemen, dan zijn er enkel nog kramen beschikbaar in het Winkelhart.

De Jaarmarkt van Etten-Leur vindt plaats op koopzondag 24 september 2017 tussen 10.00 uur en 17.00 uur.